Выпуск 41

Bilingua / Билингва

Десять лимериков

Вислава Шимборская

1/ Dygnitarze z dynastii Cin
byli słynni z okropnych min.

Gdy mijali źródło czy studnię, 

wykrzywiali się bardzo paskudnie,
bo od wody woleli dżin.

Вельможи династии Цин
отличались грозностью мин.
Обходя родники и колодцы,
рожи корчили, словно уродцы,
ведь любили не воду, а джин.

ВФ

2/ Twierdzą mieszkańcy wioski Jurgów, 

że się wywodzą od Habsburgów, 

a ściślej mówiąc od Rudolfa, 

który z ludnością grał tu w golfa.
Cóż to za żer dla dramaturgów!

 

Утверждают селяне из Юргова,
что в них кровь голубая Габсбургова,
А виной тому принц Рудольф,
что с народом тут игрывал в гольф.
Вот находка для драматургов – а?

ВФ

3/ Pewien baca w kurnej chacie
z owieczką żył w konkubinacie.
Ta beczy: „Ja to nawet lubię,
ale czy myśli pan o ślubie?
Bo jeśli nie, poskarżę tacie”.

Один пастушок в курной хате
с овечкой жил в конкубинате.
Та блеет: «Оно мне годится,
но не мыслит ли пан жениться?
Если нет – пожалуюсь тяте».

СК

4/ Stary sklerotyk, rybak z Helu,
nagle zakochał się w Fidelu.

Do Kuby go pędziła chuć - 

ale gdy tylko wsiadł na łódź,
zapomniał, w jakim płynie celu. 

Склеротик – рыбак из Хеля –
внезапно влюбился в Фиделя.
На Кубу гнала его страсть,
но лишь смог на корабль он попасть,
как забыл о странствия цели.

ВФ

5/ Pan Fryderyk, kuracjusz z Majorki,

mimo westchnień współlokatorki
co innego miał wciąż do roboty 

w poniedziałki, niedziele, soboty,
piątki, czwartki, środy i wtorki.

Фридерик, лечась на Майорке,
слушал вздохи своей компаньонки,
но иной он был занят работой
в понедельники, среды, субботы,
воскресенья…  от корки до корки!

АПН

6/ Napoleon, przed pobytem na Elbie,

wyznał pani Walewskiej przy melbie
jesteś co prawda Polka,

i do twarzy ci parasolka, 

ale już cię, Marika, nie wielbię”.

 

Бонапарт по дороге на Эльбу
объяснялся с Валевской под вербой:
– Хоть ты, Маня,  полячка,
и вкусны твои флячки,
но любить тебя, Мань, не хотел бы!

ВФ

7/ Słynny muezin w Samarkandzie 

zakochał się w Kłominek Wandzie.

Dla niej - łykając placek z dżemem

poprzysiągł rozwieść się z haremem. 

Sprawa już na wokandzie. 

Один муэдзин в Самарканде,
воспылал вдруг к Кломинек Ванде.
Для неё, съев лепёшку с джемом,
поклялся развестись он с гаремом.
Дело уж на рассмотренье у кадия

ЕП

8/ Raz Mozarta bawiącego w Pradze
obsypały z komina sadze.
Fakt, że potem, w ciągu poł godziny,
wymorusał aż cztery hrabiny,
jakoś uszedł biografow uwadze.

Как-то Моцарт по Праге носился
и в каминной трубе очутился.
Факт, что сажей он сразу
трех графинь перемазал.
от биографов как-то укрылся.

АПН

9/Pewien działacz imieniem Мао
narozrabiał w Chinach niemao.
 Dobrze o nim pisao
usłużne „Zenmin Zypao”,
 bо się bardzo tego Мао bao. 

Некий вождь по имени Мао
натворил в Китае немао.
И ему дифирамбы слагао
безотказное «Женьминь жибао»,
потому что очень Мао бояо

АПН

10/Pewna siostra szpitalna w Jaworznie
na dyżurach prowadziła się zdrożnie.
By nie zgrzeszyć z tą sanitariuszką,
pacjenci kryli się pod łóżko -  
chorzy lekko a nawet obłożnie.

Медсестра из больницы в Яворно
на дежурствах грешила позорно.
Чтобы с ней не грешить, все ходячие
и даже больные лежачие
под кровать залезали проворно.

АПН

 На этом мы заканчиваем публикацию шуточных стихов Виславы Шимборской, взятых из ее  книги  «Рифмованные стишки для больших детей". Как и в предыдущих публикациях это - плод коллективного творчества участников Интернет-семинара молодых переводчиков польской поэзии, проходившего в 2017 году. под руководством Анатолия Нехая.

Учитывая повышенную трудность этого задания Семинара, мы называем здесь имена авторов переводов отдельных лимериков

Переводили: Елена Поткина, Светлана Кулайчук, Валентина Филатова и Ан. Нехай